Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Sopocie


nr rachunku bankowego:
62 1020 1853 0000 9802 0068 3466


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL62 1020 1853 0000 9802 0068 3466